การจัดงาน MOI Waste Bank Week กระทรวงมหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ ธนาคารขยะชุมชน

|

วันที่ 20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน นำโดยนายเลิศศักดิ์ บรรลุสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล บ้านจรวย หมู่ที่ 7 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลลำดวนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทางและเป็นการจัดการขยะมูลฝอย ผลจากการที่ประชาชนร่วมกันคัดแยกขนะจะทำให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่