การจัดงาน MOI Waste Bank Week กระทรวงมหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ ธนาคารขยะชุมชน

|

วันที่ 11 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน นำโดยนายเลิศศักดิ์ บรรลุสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล บ้านตาเมาะ หมู่ที่ 6 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลลำดวนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทางและเป็นการจัดการขยะมูลฝอย ผลจากการที่ประชาชนร่วมกันคัดแยกขนะจะทำให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ และมีรายได้เสริมให้กับครอบครัว