การติดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ลำดวน

|

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้ติดประการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนรับรองแล้วไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ