การทวนสอบโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน

|

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะทำงานติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบโครงการขยะเปียกลดโลกร้อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายครัวเรือนในพื้นที่อำเภอลำดวน ณ บ้านประดู่ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์