” ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ” รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่ตำบลลำดวน 2567

|

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยนายเลิศศักดิ์ บรรลุสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อปพร. โดยตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย (ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567) ณ ถนนเส้นหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์