คู่มือปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีป้าย

|

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์