บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

|

ความดีอยู่เหนือสิ่งอื่นใด

ดูแลการผลิต โดย : สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย