ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

|

1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการ จำนวน 1 อัตรา

2.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา

3.พนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา