ประกาศ ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ช่วงนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เปิดให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ช่วงนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่