ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ลำดวน

|

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ลำดวน ที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้วไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เพื่อให้ประชาชน และผู้ที่สนใจได้ทราบอย่างทั่วถึง