พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

|

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน โดยมี นายสุทิตย์ จารัตน์ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมาะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพอัมรินทร์ธรรมารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรวย เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์