รายงานผลการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

การขับเคลื่อนธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์