องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม (ครั้งที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|