โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

|

                องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน โดย นายเลิศศักดิ์ บรรลุสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้ดำเนินโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ (แว่นตาสูงอายุ) เพื่อคืนความชัดเจนให้กับกลุ่มผู้มีปัญหาด้านสายตา

                วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนได้ออกมอบแว่นตาแก่สูงอายุ โดยได้รับรอยยิ้มเป็นรางวัลจากผู้รับบริการ 👵🧓👓