โครงการฝึกสอนทักษะฟุตบอลภายในตำบลลำดวน (สัปดาห์ที่ 2)

|

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนได้ดำเนินโครงการฝึกสอนทักษะฟุตบอลภายในตำบลลำดวน (สัปดาห์ที่ 2) ณ โรงเรียนบ้านจรวย ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์