โครงการฝึกสอนทักษะฟุตบอลภายในตำบลลำดวน

|

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนได้ดำเนินโครงการฝึกสอนฟุตบอล ภายในตำบลลำดวน ณ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์