โครงการฝึกสอนฟุตบอลภายในตำบลลำดวน

|

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนได้ดำเนินโครงการฝึกสอนฟุตบอลภายในตำบลลำดวน ณ โรงเรียนบ้านจรวย ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์