โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปลูกพืชหลังนา (ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

|

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน นำโดย นายเลิศศักดิ์ บรรลุสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและประชาชนกลุ่มสนใจ ศึกษาดูงานการปลูกพืชหลังนา (ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี