โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมเพาะกล้าไม้และการปลูกป่า

|

วันที่ 16-17 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน นำโดย นายเลิศศักดิ์ บรรลุสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมเพาะกล้าไม้และการปลูกป่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและประชาชนที่สนใจ ณ สวนป่าคืนถิ่น บ้านตามา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดสุรินทร์