โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 พร้อมดำเนินการจัดทำหมันสุนัข-แมว ในเขตพื้นที่