ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน นำโดยนายเลิศศักดิ์ บรรลุสุข ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้การความร่วมมือทางผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ร่วมกันหารือและให้คำแนะนำการจัดตั้งธนาคารขยะแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นา

อ่านเพิ่มเติม »