จดหมายข่าว

ประชุมออนไลน์การรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดโดย  ปปช.

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม (ครั้งที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม »