ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Asphaltic Concrete (สายทาง บ.ตาเมาะ – ตะเปียงกู สร.ถ.136-23)ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 0.05 ม.

อ่านเพิ่มเติม »