ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง แก้ไขวันสอบจากวันศุกร์ ที่ 7 ธันวามคม 2566 เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

อ่านเพิ่มเติม »