องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม (ครั้งที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดว

อ่านเพิ่มเติม »