ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

อ่านเพิ่มเติม »